Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic, Korpus języka mówionego młodego pokolenia Polaków, Warszawa 2000

Anna Śledź

Poradnik Językowy 1/2004 s. 80-84
Dział: Recenzje