Klientura. Lapidarny. Wywody. Jak w znaczeniu kiedy. Ich — Wasze

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 3/1954 s. 37-40
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
klienturalapidarnywywodyjak = kiedyich/wasze-ura