O nazwie jednego z dawnych grodów na rusko-polskim pograniczu

Kazimierz Moszyński

Poradnik Językowy 4/1954 s. 1-8
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
są-