Wyrazy bliskoznaczne i ich wartość stylistyczna. I. Typy wyrazów bliskoznacznych

Stanisław Skorupka

Poradnik Językowy 4/1954 s. 8-15
Dział: Artykuły