Okolicznik czynników towarzyszących

Maria Kniagininowa, Halina Koneczna

Poradnik Językowy 4/1954 s. 15-17
Dział: Artykuły