Kokon. Koma. Słychać. Bomba bakteriologiczna. Meszty. Przyhołubić. Jeszcze raz o akcencie. Wozak

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 4/1954 s. 34-40
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów