O (nie)możliwości uprawiania leksykologii porównawczej

Alicja Nagórko

Poradnik Językowy 2/2004 s. 7-17
Dział: Artykuły i rozprawy