Słowotwórstwo a geografia lingwistyczna. I. Mechanizm działania analogii w słowotwórstwie gwarowym

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 5/1954 s. 2-13
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ica/-yca-isko/-ysko-idło/-ydło-adło-ka-ak-arnia-iniec/-yniec-iny-arz-arka