Wyrazy bliskoznaczne i ich wartość stylistyczna. II. Użycie stylistyczne wyrazów bliskoznacznych

Stanisław Skorupka

Poradnik Językowy 5/1954 s. 13-19
Dział: Artykuły