Określenie należący do w definicjach słownikowych

Salomea Szlifersztejn [Salomea Szlifersztejnowa]

Poradnik Językowy 6/1954 s. 11-18
Dział: Artykuły