Jak mieszkańcy Ustronia (nie: Ustroni!) wygrali spór o męski rodzaj nazwy swej miejscowości?

Władysław Oszelda

Poradnik Językowy 6/1954 s. 18-21
Dział: Artykuły