Stanisław Rospond, Psałterz floriański a tak zwana karta medycka czyli Świdzińskiego, Wrocław 1953

Mieczysław Karaś

Poradnik Językowy 6/1954 s. 21-23
Dział: Recenzje