Jeszcze o fonologii w językoznawstwie radzieckim ["Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка", XII, 1953, вып. 4]

Jan Tokarski

Poradnik Językowy 6/1954 s. 24-33
Dział: Recenzje