Nienawidzić. Formy zgody. We Wrocławiu. Opierać się o co, opierać się na czym. Uprać

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 6/1954 s. 37-40
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów