Romantyczna nazwa słowika — bulbul. (Z dziejów orientalnego słownictwa Mickiewicza)

Ananiasz Zajączkowski

Poradnik Językowy 7/1954 s. 3-13
Dział: Artykuły