Podstawowe zagadnienia metodologiczne słowotwórstwa

St. [Stanisław] Jodłowski

Poradnik Językowy 7/1954 s. 23-28
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
bez--eń--stwo-ka-ec-teł--ost-za-o--iwa-/-ywa--acja-ini/-yni-ik/-yk-iś-arz-ina/-yna-enie-an-ość-eństwo-owy-ski-ański-ować