O pojęciu i typach internacjonalizmów semantycznych

Andrzej Markowski

Poradnik Językowy 2/2004 s. 39-50
Dział: Artykuły i rozprawy