Wyobcować. Odpolityczniać. Omieszkać. Współczuć z kim czy komu? Garstka przybyła czy przybyło?

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 7/1954 s. 38-40
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów