Typy zapożyczeń niemieckich w gwarach Warmii i Mazur

Irmina Judycka

Poradnik Językowy 8/1954 s. 1-12
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ung-ow--o--arnik-arz-nik-owny-owy-owaty-a-ować