Przypadek i prawidłowość w przemianach systemu słowotwórczego

Krystyna Kleszczowa

Poradnik Językowy 2/2004 s. 51-66
Dział: Artykuły i rozprawy