„Gramatykalne” sprawy zeszłowiecznej Warszawy. Z prac nad słownikiem polskim w Towarzystwie Warszawskim Przyjaciół Nauk w latach 1800–1830. Czasy pruskie Warszawy

Janina Siwkowska

Poradnik Językowy 8/1954 s. 12-23
Dział: Artykuły