Stosowanie dużych liter. Usługa — przysługa. Żeńskie formy nazwisk. Talon. Strzeliwo. Główne Miasto. Przecenione towary

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 8/1954 s. 36-40
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów