Słowotwórstwo a niektóre założenia kognitywizmu

Krystyna Waszakowa

Poradnik Językowy 2/2004 s. 67-80
Dział: Artykuły i rozprawy