O zwrotach typu panamikołajczykowy

Salomea Szlifersztejn [Salomea Szlifersztejnowa]

Poradnik Językowy 9/1954 s. 26-31
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
panamikołajczykowy