Witold Śmiech, Rozwój historyczny polskich grup spółgłoskowych *sr, *źr, *zr, Łódź 1953

Mieczysław Szymczak

Poradnik Językowy 9/1954 s. 31-34
Dział: Recenzje