Słownik obrazkowy języka niemieckiego i polskiego [Bildwörterbuch, Deutsch und Polnisch. Mit 181 Tafeln in Strichätzungen und 8 Farbtafeln, Lipsk 1954]

Józef Wierzchowski

Poradnik Językowy 9/1954 s. 34-35
Dział: Recenzje