Wylazę: wylezę. Trajber. Zmóc: zmorzyć. Pisownia i : j

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 9/1954 s. 37-40
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów