„Gramatykalne” sprawy zeszłowiecznej Warszawy. Z prac nad słownikiem polskim w Towarzystwie Warszawskim Przyjaciół Nauk w latach 1800–1830. Księstwo Warszawskie (dokończenie)

Janina Siwkowska

Poradnik Językowy 10/1954 s. 17-29
Dział: Artykuły