„Lingua Posnaniensis” IV. Zeszyt dodatkowy, „Biuletyn Fonograficzny” nr 1, Poznań 1953

Mieczysław Szymczak

Poradnik Językowy 10/1954 s. 29-34
Dział: Recenzje