O leniwej królewnie. Pomiany, gm. Bargłów, pow. Augustów. Opow. Wiktor Mikołajczyk ur. w 1898 r. Zapisał Jan Petr

Jan Petr

Poradnik Językowy 10/1954 s. 34-36
Dział: Z gwary augustowskiej