Pończoszarz. Anna : Hanna. Sprzęt. Kucza. Pisownia liczb. O głównej przyczynie błędów językowych

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 10/1954 s. 36-40
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów