Uwagi o nauczaniu słowotwórstwa w szkole podstawowej

Jan Pilich

Poradnik Językowy 1/1955 s. 15-20
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ek-arka-arz-aczprze--anie-ak-nik