Leszek Moszyński, Geografia niektórych zapożyczeń niemieckich w staropolszczyźnie, Poznań 1954

Witold Cienkowski

Poradnik Językowy 1/1955 s. 24-26
Dział: Recenzje