Co piszą o języku?

A. S. [Andrzej Sieczkowski]

Poradnik Językowy 1/1955 s. 26-29
Dział: Co piszą o języku?

Wyrażenia:
-ak