O poprawny język aktów prawnych

Jakub Liberman

Poradnik Językowy 1/1955 s. 32-34
Dział: Głosy czytelników