Niezręczna frazeologia. Pisownia łączna i rozdzielna. Grafikon. Uczcić zgon. Odstawać — opóźniać się. O ortografii. Dotrzymać czego. Tarło. Chuligan. Chodliwy towar. Poprawna frazeologia. Proszę koleżanki — proszę koleżanek

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 1/1955 s. 34-40
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów