Neologizmy Grzegorza Knapskiego

Jadwiga Puzynina

Poradnik Językowy 2/1955 s. 41-51
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-acz-ciel-nik-alnyna--ec-ek