Uwagi o liczbie haseł w Słowniku współczesnego języka polskiego

Zofia Łempicka

Poradnik Językowy 2/1955 s. 51-53
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-anie-enie