Notatki etymologiczne. Andrut

E. [Eugeniusz] Słuszkiewicz

Poradnik Językowy 2/1955 s. 64-68
Dział: Artykuły