Wiktor Jassem, Fonetyka języka angielskiego, Warszawa 1954

Bożena Wierzchowska

Poradnik Językowy 2/1955 s. 69-70
Dział: Recenzje