O królu i starcach

Jan Petr

Poradnik Językowy 2/1955 s. 71-71
Dział: Z gwary augustowskiej