Formy rodzaju męskiego. Po prostu. Formy dopełniacza rzeczowników męskich. Odnośnie do. e ruchome. Forma dopełniacza nazwisk na -ja. Sezon schorzeń przeziębieniowych. Dokumenty rozliczeniowe w drodze. Stanowiskowy układ kosztów. Postrzyg. Są cztery minuty. Uziemiać

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 2/1955 s. 74-80
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów