Psałterz puławski nie pochodzi z drugiej połowy XV wieku

Władysław Kuraszkiewicz

Poradnik Językowy 3/1955 s. 107-112
Dział: Artykuły