Alfred Zaręba, Nazwy barw w dialektach i historii języka polskiego, Wrocław 1954

Jadwiga Chludzińska [Jadwiga Chludzińska-Świątecka]

Poradnik Językowy 3/1955 s. 112-115
Dział: Recenzje