Pod Niborkiem biały kamień... [Grabowo, pow. Mrągowo]

Michał Łesiów

Poradnik Językowy 3/1955 s. 116-116
Dział: Z gwary warmińskiej i mazurskiej