O małym ptaszku, co najwyżej pofrunął [Grabowo, pow. Mrągowo]

Michał Łesiów

Poradnik Językowy 3/1955 s. 116-117
Dział: Z gwary warmińskiej i mazurskiej