Formy męskoosobowe. Spół- : współ-. Obunóż. Zgoda form

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 3/1955 s. 117-120
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów