Język wiadomości prasowych przed rokiem 1989 i po roku 1989

Irena Kamińska-Szmaj

Poradnik Językowy 1/2001 s. 31-40
Dział: Artykuły i rozprawy