Termin poprawność polityczna we współczesnym języku polskim

Dorota Brzozowska

Poradnik Językowy 3/2004 s. 24-32
Dział: Artykuły i rozprawy