Jak dawniej wojowali

Barbara Mocarska [Barbara Falińska]

Poradnik Językowy 4/1955 s. 148-150
Dział: Z gwary suwalskiej